فصل هفتم تایملاین: جلسه یکم

شنیداری آیلتس

آشنایی با بخش ielts listening ۱- دارای ۴ قسمت است و هرکدام ۱۰ تا آیتم / سوال دارد. ۲- قسمتهای ۱ و ۲ مربوط به موضوعات اجتماعی و روزمره است. ۳- قسمتهای ۳ و ۴ مربوط به موضوع های دانشگاهی است. رعایت نکات ابتدایی در طول امتحان ۴- پاسخ سوالات را در همان برگه سوالات […]