گام دوم تایملاین: جلسه هفتم

top speaking

در آزمون آیلتس، و در بخش اول از مهارت speaking، سوالاتی در باره ی شخص شما پرسیده می شوند. یکی از موضوعات در این قسمت مربوط است نظرات و توانایی شما در باره صحبت در مورد weather و اغلب در باره شهر یا کشور شما سوال می کنند. جلسه ی امروز اختصاص دارد به این […]