واژگان آیلتس

گام دوم تایملاین: جلسه دوم

درسهای 17 تا 20 کتاب 504 درسهای 9 و 10 کتاب وکب

جلسه 14 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

آیلتس تایم لاین، تمام حقوق برای وبسایت تاکرز و بهروز غفاریان محفوظ است. 1401 | 2022

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید