واژگان آیلتس

گام دوم تایملاین: جلسه هشتم

کتاب 504 درسهای 25 تا 28 و کتاب وکب فور آیلتس درسهای 13 و 14

جلسه 20 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

آیلتس تایم لاین، تمام حقوق برای وبسایت تاکرز و بهروز غفاریان محفوظ است. 1401 | 2022

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید