واژگان آیلتس

گام دوم تایملاین: جلسه یازدهم

درسهای 29 تا32 کتاب 504 و درسهای 15 و16 از کتاب وکب

جلسه 23 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

آیلتس تایم لاین، تمام حقوق برای وبسایت تاکرز و بهروز غفاریان محفوظ است. 1401 | 2022

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید