گرامر آیلتس

گام سوم تایملاین: جلسه دهم

گرامر جمله های مجهول و گرامر ضمیرهای موصولی

جلسه 34 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

آیلتس تایم لاین، تمام حقوق برای وبسایت تاکرز و بهروز غفاریان محفوظ است. 1401 | 2022

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید