واژگان آیلتس

گام سوم تایملاین: جلسه هشتم

درسهای 37 تا 40 کتاب 504 و درسهای 19 و 20 کتاب وکب

جلسه 32 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

آیلتس تایم لاین، تمام حقوق برای وبسایت تاکرز و بهروز غفاریان محفوظ است. 1401 | 2022

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید