واژگان آیلتس

گام یکم تایملاین: جلسه هشتم

درسهای 9 تا 12 کتاب 504 و درسهای 5 و 6 کتاب وکب

جلسه 8 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

آیلتس تایم لاین، تمام حقوق برای وبسایت تاکرز و بهروز غفاریان محفوظ است. 1401 | 2022

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید