واژگان آیلتس

گام یکم تایملاین: جلسه پنجم

درسهای 5 تا 8 کتاب 504 و درسهای 3و4 کتاب وکب

جلسه 5 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

آیلتس تایم لاین، تمام حقوق برای وبسایت تاکرز و بهروز غفاریان محفوظ است. 1401 | 2022

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید