واژگان آیلتس

گام یکم تایملاین: جلسه یازدهم

درسهای 13 تا 15 کتاب 504 درسهای 7 و 8 کتاب وکب

جلسه 11 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

آیلتس تایم لاین، تمام حقوق برای وبسایت تاکرز و بهروز غفاریان محفوظ است. 1401 | 2022

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید