واژگان آیلتس

گام یکم تایملاین: جلسه ی دوم

درس های 1 تا 4 کتاب 504 واژه درسهای 1 و2 کتاب وکب

جلسه 2 از کُل

مدرس: بهروز غفاریان

دانشجو: میهمان

آیلتس تایم لاین، تمام حقوق برای وبسایت تاکرز و بهروز غفاریان محفوظ است. 1401 | 2022

گزارش خطا

مورد مشکوک به خطا را در فرم زیر ارسال کنید