Vocabulary for IELTS – Collins

این کتاب از بهترینهای کتابهای آموزش و تمرین واژگان برای آزمون آیلتس برای نمره ی 4.5 الی 6.5 میباشد.

فاکتورهای رایتینگ:Lexical Resources

VocabularyResourcesCollocation منابع واژگانی مناسب (LR)از فاکتورهای مهم چهارگانه ی نگارش ، استفاده ی صحیح از منابع مناسب واژگانی (LR) می باشد. در نگاه کلی باید این موارد بخوبی لحاظ شوند:• دامنه ی واژگانی خود را بالا ببرید○ از واژگان و عبارتهای تکراری استفاده نکنید و تا حد امکان دامنه ی واژگان خود را گسترده کنید.○ […]

فاکتورهای رایتینگ: Grammar Accuracy

Grammar Various structureAccuracy تنوع ساختارهای گرامری    جمله های معلوم و مجهول ساختارهای شرطی جمله واره های اسمی، صفتی، قیدی جمله های ساده، مرکب، پیچیده جمله های بسط داده شده دقت و صحت کاربرد در ساختارهای اصلی، زمانها، جمع و مفرد، معلوم و مجهول هرگز خطا نداشته باشید. ساختارهای پیچیده گرامری را در صورتی استفاده […]

فاکتورهای رایتینگ: Cohesion & Coherence

CohesionCoherenceIELTS Writing همبستگی متن / coherence   تابع دو زیر مجموعه ای “ترتیب منطقی متن” و “سازماندهی مناسب” است که کمک میکند متن شما بخوبی قابل فهم و دنبال کردن باشد. پیوستگی متن / cohesion ارتباط صحیح بین اجزای متن (بین جمله ها) و (بین پاراگرافها) است. بیشتر بدانید Coherence همبستگی متن / coherence نیازمند برنامه […]

فاکتورهای رایتینگ: Task Achievement

بارُم بندی نمره رایتینگ آیلتس نمره رایتینگ آزمون آیلتس شامل 1/3 نمره بخش اول (Task 1) است و 2/3 نمره بخش دوم (Task 2). برای نمره دهی به هر یک از بخش ها چهار فاکتور مشخص در نظر گرفته می شوند که هر یک بطور مساوی سهم 25% در نمره ی کل خواهند داشت: Task […]

بسته تمرینهای ریدینگ جنرال

این کتاب ویژه داوطلبان آیلتس جنرال می باشد و دارای 4 تمرین کامل است که البته در این بسته ما فقط تمرینهای ریدینگ را جدا و ارایه کرده ایم.

پاسخ برگ رسمی آزمون آیلتس

در این جا پاسخبرگهای رسمی آزمون آیلتس را می توانید دانلود کنید. بهتر است در روزها و هفته های آخر و ماقبل آزمون، تمرینهای خود را روی این برگه های رسمی انجام دهید. Listening Answer Sheet Reading Answer Sheet Writing Answer Sheet Writing Answer Sheet_Task2

IELTS Writing June 2022: A letter

Writing task 1 (a letter)   Your colleague is traveling from another country by plane for a meeting. You have arranged the airport pickup, hotel accommodation and planned his/her meetings. Write a letter to your colleague. In your letter, 1. Say when and where you will meet him/her 2. Explain where he/she will stay 3. […]