فصل چهارم تایملاین: جلسه دوازدهم

top speaking

در این جلسه تمرکز خود را روی دو سری دیگر از کیو کارد بخش speaking قرار داده ایم. همینطور نحوه بیان دو ساختار گفتاری و قالب های برتر برای آن ها.

فصل چهارم تایملاین: جلسه ششم

top speaking

در بخش گفتاری آزمون آیلتس ، ۳ قسمت مجزا وجود دارد. در این جلسه به قسمت دوم (ielts speaking part 2) می پردازیم که در آن باید برای ۲ دقیقه در باره ی یک موضوع مشخص صحبت کنید.