فصل سوم تایملاین: جلسه یازدهم آکادمیک

آیلتس رایتینگ

این جلسه تمرکز دارد بر نکات نگارش فلوچارت و پروسس در آزمون آیلتس و مشابه آن. دو تا ویدیوی منتخب یوتیوب داریم با کلی نکات و اصطلاحات کاربردی. یک وبسایت برای تمرین سطح پیشرفته معرفی کرده ایم. یک جلسه ی خصوصی اختیاری و یک تکلیف که بفرستید و از استاد فید بک بگیرید.

فصل سوم تایملاین: جلسه نهم آکادمیک

آیلتس رایتینگ

در این نوبت تمرکز می کنیم بر رایتینگ آکادمیک، بخش اول که تفسیر یک نمودار است. در این جلسه نمودارهای نقشه و پروسه را مورد توجه بیشتر قرار می دهیم. دو تا ویدیو از یوتیوب و یک ویدیو آزاد، برای شما این مبحث را کالبد شکافی میکنند. منابع اختیاری از جمله وبسایت و پی دی […]

فصل سوم تایملاین: جلسه هفتم آکادمیک

آیلتس رایتینگ

ویژگی مشترک نمودارهای ثابت ( جدول، دایره ای، و ستونی) چیست؟ فرق عمده ی آنها در نگارش چیست؟ در این جلسه روی این سه نوع نمودار که در رایتینگ آکادمیک با آنها ممکن است مواجه شوید، تمرکز خواهیم کرد: bar charts / column graphs Tables Pie charts

فصل سوم تایملاین: جلسه پنجم آکادمیک

آیلتس رایتینگ

در این جلسه که اختصاص دارد به داوطلبان آیلتس آکادمیک، تمرکزمان را معطوف می کنیم به نگارش مقدمه، overview، و ادبیات و واژگان نمودارهای خطی و حرکتی. در عین حال با تمرین روی نمونه های کتاب improve your writing و تماشای دو تا ویدیو خوب و دستچین شده، سعی در تثبیت آموخته هایمان خواهیم داشت.

فصل سوم تایملاین: جلسه سوم آکادمیک

آیلتس رایتینگ

در این نوبت توجه شما را معطوف میکنیم به مباحث پارافریز و ادبیات مقایسه. درس سوم از کتاب improve writing 4.5-6.0 را خوب یاد بگیرید. البته فقط بخشهایی که مربوط است به Task 1. فرق فعلهای گذرا ، ناگذر، و دو وجهی را بدانید ، همینطور مجهول کردن فعلها را. درس چهارم  همین کتاب اختصاص […]

فصل سوم تایملاین: جلسه یکم (آکادمیک)

آیلتس رایتینگ

معرفی بخش Writing یکی از چهار مهارت آزمون آیلتس است که  در زمان 60 دقیقه برگزار میشود. این بخش آزمون دارای دو قسمت (Task) است: تسک 1: در بخش اول، داوطلبان آکادمیک باید یک نمودار را ظرف 20 دقیقه و در 150 کلمه تفسیر کنند. تسک 2: در بخش دوم، داوطلبان باید یک مقاله ی غیر […]