فصل چهارم تایملاین: جلسه سیزدهم

آیلتس رایتینگ

در نگارش آیلتس و برای بخش دوم که مقاله می نویسیم، باید یک پاراگراف خوب نتیجه / conclusion داشته باشیم. این پاراگراف آخرین فرصت ماست که نظر ممتحن را به مهارت رایتینگ مان بهبود ببخشیم. در این جلسه ابتدا روی نگارش پاراگراف نتیجه کار میکنیم. برای داوطلبان سطح پیشرفته نیز فاکتورهای چهارگانه در ارتقای نمره […]

فصل چهارم تایملاین: جلسه یازدهم

آیلتس رایتینگ

در تسک 2 به شما یک موضوع انشا / مقاله (essay) می دهند و از شما میخواهند در باره ی آن با حد اقل 250 کلمه و در مدت 40 دقیقه بنویسید. این موضوع میتواند به گونه زیر باشد: advantage / disadvantage تمرکز این جلسه روی نکات مهم این تیپ از سوال رایتینگ می باشد.

فصل چهارم تایملاین: جلسه نهم

آیلتس رایتینگ

در رایتینگ تسک دوم آیلتس، برخی سوالات بعنوان problem solving شناخته می شوند. در این سوالات ابتدا برای ما یک موقعیت ایجاد و تعریف میکنند و سپس از ما میخواهند برای آن دلیل، نتیجه، و یا راهکار بدهیم. Traffic jams in big cities waste people’s time. What are the reasons and what can be done […]

فصل چهارم تایملاین: جلسه هفتم

آیلتس رایتینگ

همانطور که می دانید، در بخش دوم نگارش آیلتس، یکی از نمونه های تاپیک هایی که ممکنه به شما داده بشود، سوالات discussion است که در قسمت حُکم / task آنها از شما اینگونه خواسته میشود : Discuss both views and give your own opinion. در این جلسه تمرکز روی اینگونه سوالات و تاپیک هاست.

فصل چهارم تایملاین: جلسه پنجم

آیلتس رایتینگ

مقاله های task 2 با موضوع agree / disagree مشترکات زیادی با سایر انواع سوال دارند. ولی لازم است تفاوتها را بخوبی بدانید و تمرین کنید و مسلط شوید. در این جلسه تمرکز روی اینگونه مقاله هاست. در این جلسه دو تا ویدیو ، یک وبسایت کمکی، و یک تمرین کامل انتظار شما را می […]

فصل چهارم تایملاین: جلسه سوم

آیلتس رایتینگ

 مقدمه در رایتینگ، پیشانی نوشته ی شماست و باید خیلی تمیز، مختصر، و گویا باشد. مقدمه های تسک 2 بر حسب اینکه سوال از کدام تیپ است، ممکن است در بخشهایی با هم متفاوت باشند. در این جلسه تمرکز را روی مقدمه انواع سوال تسک 2 قرار داده ایم. البته سبک های مختلفی در نگارش […]

فصل چهارم تایملاین: جلسه یکم

آیلتس رایتینگ

همانطور که می دانید در بخش رایتینگ آیلتس به شما دو تا تسک می دهند: تسک دوم در واقع یک مقاله ی غیر علمی / یک انشای سطح بالاست. که موظفید ظرف 40 دقیقه و در حد اقل 250 کلمه یا بیشتر بنگارید. هر سوال دارای دو قسمت است یکی گزاره / فرض و دیگری […]