گام هفتم تایملاین: جلسه هشتم

واژگان آیلتس

این جلسه اختصاص دارد به collocations و در موضوعات زیر: Topics: work and study 12 Working life 13 New employment 14 Thoughts and ideas 15 Business reports 16 Customer services

گام هفتم تایملاین: جلسه چهارم

واژگان آیلتس

در جلسه ی امروز تمرکزمان روی دو تا از مهمترین و پر کاربردترین مبحث ها در collocation است: intensifiers Verb: to make دو تا ویدیو داریم اولی در سطح متوسط و دومی در سطح پیشرفته.

گام هفتم تایملاین: جلسه دوم

واژگان آیلتس

در این جایگاه و تا اینجای کار موفق شده اید سه تا کتاب واژگان را از سطح متوسط تا بالای متوسط کار کنید و کلی واژه و اصطلاح خوب و کاربردی و موضوعی یادگرفته اید. از اینجا به بعد فرق زبان آموز خوب و زبان آموز عالی تعریف و تبیین میشود. مبحث انتخاب واژگان بهتر […]

گام چهارم تایملاین: جلسه چهاردهم

واژگان آیلتس

این جلسه اختصاص دارد به واژگان موضوعی از کتاب Vocabulary for IELTS توصیه میکنم قبل از چک کردن مفهوم لغات، سعی کنید معنی آنها را در متن درس حدس بزنید. لغاتی را که امروز یاد میگیرید ، تا دو یا سه روز در ذهن مرور کنید و سپس در جمله بکار ببندید در این جلسه درس […]

گام چهارم تایملاین: جلسه هشتم

واژگان آیلتس

تمرکز این جلسه روی درسهای اول و دوم از کتاب Vocabulary for IELTS advanced می باشد. درس اول با موضوع: Human Nature و درس دوم با موضوع: Time for a change تا کنون برای همه ی درسها و جلسه های vocab ، همواره دست کم یک و اغلب دو ویدیو ی کاملا مرتبط ارایه شده است. […]

گام چهارم تایملاین: جلسه دوم

واژگان آیلتس

در این جلسه درس 23 با موضوع academic writing task 1 (ویژه داوطلبان آکادمیک) و درس 24 با موضوع academic writing task 2 (ویژه داوطلبان [جنرال و آکادمیک) را پوشش می دهیم.

گام سوم تایملاین: جلسه هشتم

واژگان آیلتس

دستور کار در این جلسه متمرکز است بر واژگان پایه و واژگان سطح متوسط و بالاتر: از کتاب 504 واژه درسهای 37 تا 40 را مرور کنید. از کتاب Vocabulary for IELTS درسهای 19 و 20 را تمرین کنید. برای دانلود به کتابخانه دیجیتال مراجعه نمایید. از وبسایت عالی ممرایز برای تمرین و تکرار واژگان […]

گام سوم تایملاین: جلسه دوم

واژگان آیلتس

دستور کار در این جلسه متمرکز است بر واژگان پایه و واژگان سطح متوسط و بالاتر: از کتاب 504 واژه درسهای 33 تا 36 را مرور کنید. از کتاب Vocabulary for IELTS درسهای 17 و 18 را تمرین کنید. برای دانلود به کتابخانه دیجیتال مراجعه نمایید. از وبسایت عالی ممرایز برای تمرین و تکرار واژگان […]