فصل هفتم تایملاین: جلسه هشتم

واژگان آیلتس

این جلسه اختصاص دارد به collocations و در موضوعات زیر: Topics: work and study 12 Working life 13 New employment 14 Thoughts and ideas 15 Business reports 16 Customer services

فصل هفتم تایملاین: جلسه چهارم

واژگان آیلتس

در جلسه ی امروز تمرکزمان روی دو تا از مهمترین و پر کاربردترین مبحث ها در collocation است: intensifiers Verb: to make دو تا ویدیو داریم اولی در سطح متوسط و دومی در سطح پیشرفته.

فصل هفتم تایملاین: جلسه دوم

واژگان آیلتس

در این جایگاه و تا اینجای کار موفق شده اید سه تا کتاب واژگان را از سطح متوسط تا بالای متوسط کار کنید و کلی واژه و اصطلاح خوب و کاربردی و موضوعی یادگرفته اید. از اینجا به بعد فرق زبان آموز خوب و زبان آموز عالی تعریف و تبیین میشود. مبحث انتخاب واژگان بهتر […]

فصل چهارم تایملاین: جلسه هشتم

واژگان آیلتس

تمرکز این جلسه روی درسهای دوازدهم و یازدهم از کتاب Vocabulary for IELTS Collins می باشد. تا کنون برای همه ی درسها و جلسه های vocab ، همواره دست کم یک و اغلب دو ویدیو ی کاملا مرتبط ارایه شده است. متاسفانه برای این کتاب (advanced vocab for IELTS) در سرتاسر وب، ویدیوی خوب قابل […]

فصل چهارم تایملاین: جلسه دوم

واژگان آیلتس

در این جلسه درس 23 از کتاب vocab for IELTS با موضوع academic writing task 1 (ویژه داوطلبان آکادمیک) و درس 24 با موضوع academic writing task 2 (ویژه داوطلبان جنرال و آکادمیک) را پوشش می دهیم.

فصل سوم تایملاین: جلسه هشتم

واژگان آیلتس

دستور کار در این جلسه متمرکز است بر واژگان پایه و واژگان سطح متوسط و بالاتر: از کتاب 504 واژه درسهای 37 تا 40 را مرور کنید. از کتاب Vocabulary for IELTS Collins درس 11 را تمرین کنید. برای دانلود به کتابخانه دیجیتال مراجعه نمایید. از وبسایت عالی ممرایز برای تمرین و تکرار واژگان این […]

فصل سوم تایملاین: جلسه دوم

واژگان آیلتس

دستور کار در این جلسه متمرکز است بر واژگان پایه و واژگان سطح متوسط و بالاتر: از کتاب 504 واژه درسهای 33 تا 36 را مرور کنید. از کتاب Vocabulary for IELTS Collins درس 9 را تمرین کنید. برای دانلود به کتابخانه دیجیتال مراجعه نمایید. از وبسایت عالی ممرایز برای تمرین و تکرار واژگان این […]

فصل دوم تایملاین: جلسه یازدهم

واژگان آیلتس

در این جلسه درسهای 29 تا32 کتاب 504 واژه برای سطح متوسط پوشش میدهیم و برای سطح بالای متوسط درس 8 با موضوع getting Involved از کتاب Collins vocabulary for IELTS را زیر نظر می گیریم. برای تسلط بر واژگان مربوطه، دو تا فیلم از یوتیوب دستچین کرده ایم و بعلاوه فایل پی دی اف […]