آرشیو خلاصه جلسه های خصوصی

اگر در برنامه تایم لاین خود کلاس خصوصی دارید، یک روز بعد از هر جلسه گزارش مبسوطی از کلاس، سرفصل مطالب، لینکهای کمکی، و امکان پرسش و پاسخ برای آن جلسه باز می شود و در اینجا لیست می شود. روی هر جلسه کلیک کنید تا به صفحه ی آن جلسه وارد شوید.

دمو و راهنمای گزارش جلسه ی خصوصی

 1. نام دانشجو / شماره جلسه
 2. مشخصات جلسه
 3. اعتبار مالی جلسات
 4. مقررات و سرویسها
 5. خلاصه این جلسه
 6. مرور درس قبل
 7. نکات مهم
 8. تکلیف و تمرین
 9. لینک به منابع اصلی و کمکی
 10. جمله انگیزشی اختصاصی
 11. لیست جلسه های قبل
 12. پرسش و پاسخ استاد و دانشجو
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

تمام حقوق برای بهروز غفاریان و وبسایت تاکرز محفوظ است. 1401 | 2022