آرشیو خلاصه جلسه های خصوصی

اگر در برنامه تایم لاین خود کلاس خصوصی دارید، یک روز بعد از هر جلسه گزارش مبسوطی از کلاس، سرفصل مطالب، لینکهای کمکی، و امکان پرسش و پاسخ برای آن جلسه باز می شود و در اینجا لیست می شود. روی هر جلسه کلیک کنید تا به صفحه ی آن جلسه وارد شوید.