سلام 13081400

فید بک استاد:

علیک سلام نیکا جون

دانشجوی عزیز، لطفا فقط بعد از دریافت کامنت / فید بک از استاد، سوال یا نظر خود را در اینجا بنویسید

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید