انجام تکلیف درس جلسه ی  6  حال استمراری و گذشته ی ساده

1)people became more inclined to eat fast food Between the 1980s and 1990s

2)When I was a student. I used to go to  university by bicycle

3)

فید بک استاد:

سلام

جمله اول و دوم کاملا درست است.

جملی سوم:

Not a single member of the students' council expressed their interest in the position of secretary-general.

دانشجوی عزیز، لطفا فقط بعد از دریافت کامنت / فید بک از استاد، سوال یا نظر خود را در اینجا بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید