این نمونه ی سوم از پست دانشجوست

فید بک استاد:

دانشجوی عزیز، لطفا فقط بعد از دریافت کامنت / فید بک از استاد، سوال یا نظر خود را در اینجا بنویسید