جواد غفاریان

  • مدرس آنلاین دوره های واژگان و اصطلاحات
  • طراح و مجری دوره آموزش مجازی 504 واژه – روزانه
  • مشاور و مدیر پروژه های تحقیقاتی آماری