برنامه هفتگی تایملاین

برنامه گام 01

برنامه آموزشی هفته یکم تایملاین:

  • با ریتم استاندارد: هر هفته یک گام = 3 جلسه
  • با ریتم شتابان و فشرده: هر هفته دو گام = 6 جلسه 
  • لطفا و حتما به ترتیب شماره جلسه ها کار شود.
گرامر آیلتس

Grammar

intermediate

گام: 1

جلسه 3 از 100

3

گرامر حال ساده و حال استمراری

واژگان آیلتس

Vocabulary

intermediate

گام: 1

جلسه 2 از 100

2

درس های 1 تا 4 کتاب 504 واژه درسهای 1 کتاب وکب کالینز

top speaking

Speaking

intermediate

گام: 1

جلسه 1 از 100

1

Talking about Family

تمام حقوق برنامه تایملاین برای وبسایت talktic.ir و بهروز غفاریان محفوظ است. 1402 / 2023