گام یکم

برنامه جامع "تایم لاین آیلتس"

  • برای بار اول لازم است فصل ها، گامها، و جلسه ها را به ترتیب کار کنید.
  • تکالیف انتهای هر جلسه را به روشهای اعلام شده ارسال کنید تا فید بک بگیرید.
  • ریتم کار و تمرین:
    • استاندارد: در 32 هفته هر هفته یک گام معادل 3 تا 4 جلسه
    • فشرده: در 16 هفته، هر هفته 2 گام معادل 6 تا 8 جلسه
گرامر آیلتس

Grammar

intermediate

گام: 1

جلسه 3 از 100

3

گرامر حال ساده و حال استمراری

واژگان آیلتس

Vocabulary

intermediate

گام: 1

جلسه 2 از 100

2

درس های 1 تا 4 کتاب 504 واژه درسهای 1 کتاب وکب کالینز

top speaking

Speaking

intermediate

گام: 1

جلسه 1 از 100

1

Talking about Family

تمام حقوق برنامه تایملاین برای وبسایت talktic.ir و بهروز غفاریان محفوظ است. 1402 / 2023