گام سوم

برنامه جامع "تایم لاین آیلتس"

  • برای بار اول لازم است فصل ها، گامها، و جلسه ها را به ترتیب کار کنید.
  • تکالیف انتهای هر جلسه را به روشهای اعلام شده ارسال کنید تا فید بک بگیرید.
  • ریتم کار و تمرین:
    • استاندارد: در 32 هفته هر هفته یک گام معادل 3 تا 4 جلسه
    • فشرده: در 16 هفته، هر هفته 2 گام معادل 6 تا 8 جلسه
گرامر آیلتس

Grammar

intermediate

گام: 3

جلسه 9 از 100

9

گرامر حال کامل و حال کامل استمراری

واژگان آیلتس

Vocabulary

intermediate

گام: 3

جلسه 8 از 100

8

درسهای 9 تا 12 کتاب 504 و درس 3 کتاب وکب کالینز

top speaking

Speaking

intermediate

گام: 3

جلسه 7 از 100

7

Speaking part 1 - Talking about Hometown

تمام حقوق برنامه تایملاین برای وبسایت talktic.ir و بهروز غفاریان محفوظ است. 1402 / 2023