گام چهارم

برنامه جامع "تایم لاین آیلتس"

  • برای بار اول لازم است فصل ها، گامها، و جلسه ها را به ترتیب کار کنید.
  • تکالیف انتهای هر جلسه را به روشهای اعلام شده ارسال کنید تا فید بک بگیرید.
  • ریتم کار و تمرین:
    • استاندارد: در 32 هفته هر هفته یک گام معادل 3 تا 4 جلسه
    • فشرده: در 16 هفته، هر هفته 2 گام معادل 6 تا 8 جلسه
گرامر آیلتس

Grammar

intermediate

گام: 4

جلسه 12 از 100

12

گرامر گذشته کامل و گذشته کامل استمراری

واژگان آیلتس

Vocabulary

intermediate

گام: 4

جلسه 11 از 100

11

درسهای 13 تا 16 کتاب 504 درسهای 4 کتاب وکب کالینز

top speaking

Speaking

intermediate

گام: 4

جلسه 10 از 100

10

Talking about Education & Studies

تمام حقوق برنامه تایملاین برای وبسایت talktic.ir و بهروز غفاریان محفوظ است. 1402 / 2023