05

گام

برنامه آموزشی گام پنجم تایملاین:

  • با ریتم استاندارد: هر هفته یک گام = 3 جلسه، یعنی یک روز درمیان یک جلسه 90 الی 120 دقیقه کار و تمرین
  • با ریتم شتابان و فشرده: هر هفته دو گام = 6 جلسه یعنی هر روز 90 الی 120 دقیقه کار و تمرین
  • لطفا و حتما به ترتیب شماره جلسه ها کار شود.
گرامر آیلتس

Grammar

intermediate

گام: 5

جلسه 15 از 100

15

گرامر آینده ساده و آینده استمراری

واژگان آیلتس

Vocabulary

intermediate

گام: 5

جلسه 14 از 100

14

درسهای 17 تا 20 کتاب 504 درسهای 5 کتاب وکب کالینز

top speaking

Speaking

intermediate

گام: 5

جلسه 13 از 100

13

Talking about: Hobbies & free times

تمام حقوق برنامه تایملاین برای وبسایت talktic.ir و بهروز غفاریان محفوظ است. 1402 / 2023