06

گام

برنامه آموزشی گام ششم تایملاین:

  • با ریتم استاندارد: هر هفته یک گام = 3 جلسه، یعنی یک روز درمیان یک جلسه 90 الی 120 دقیقه کار و تمرین
  • با ریتم شتابان و فشرده: هر هفته دو گام = 6 جلسه یعنی هر روز 90 الی 120 دقیقه کار و تمرین
  • لطفا و حتما به ترتیب شماره جلسه ها کار شود.
گرامر آیلتس

Grammar

intermediate

گام: 6

جلسه 18 از 100

18

گرامر پایه - انواع ضمیر

واژگان آیلتس

Vocabulary

intermediate

گام: 6

جلسه 17 از 100

17

درسهای 21 تا 24 کتاب 504 درس درسهای 6 کتاب وکب کالینز

top speaking

Speaking

intermediate

گام: 6

جلسه 16 از 100

16

Talking about likes & dislikes

تمام حقوق برنامه تایملاین برای وبسایت talktic.ir و بهروز غفاریان محفوظ است. 1402 / 2023