07

گام

برنامه آموزشی گام هفتم تایملاین:

  • با ریتم استاندارد: هر هفته یک گام = 3 جلسه، یعنی یک روز درمیان یک جلسه 90 الی 120 دقیقه کار و تمرین
  • با ریتم شتابان و فشرده: هر هفته دو گام = 6 جلسه یعنی هر روز 90 الی 120 دقیقه کار و تمرین
  • لطفا و حتما به ترتیب شماره جلسه ها کار شود.
گرامر آیلتس

Grammar

intermediate

گام: 7

جلسه 21 از 100

21

ساخت و کاربرد صفت ها و قید ها

واژگان آیلتس

Vocabulary

intermediate

گام: 7

جلسه 20 از 100

20

کتاب 504 درسهای 25 تا 28 و کتاب وکب فور آیلتس درس 7

top speaking

Speaking

intermediate

گام: 7

جلسه 19 از 100

19

Talking about weather

تمام حقوق برنامه تایملاین برای وبسایت talktic.ir و بهروز غفاریان محفوظ است. 1402 / 2023