08

گام

برنامه آموزشی گام هشتم تایملاین:

  • با ریتم استاندارد: هر هفته یک گام = 3 جلسه، یعنی یک روز درمیان یک جلسه 90 الی 120 دقیقه کار و تمرین
  • با ریتم شتابان و فشرده: هر هفته دو گام = 6 جلسه یعنی هر روز 90 الی 120 دقیقه کار و تمرین
  • لطفا و حتما به ترتیب شماره جلسه ها کار شود.
گرامر آیلتس

Grammar

intermediate

گام: 8

جلسه 24 از 100

24

صفت و قید تفضیلی - صفت و قید عالی - صفات مقایسه

واژگان آیلتس

Vocabulary

upper-intermediate

گام: 8

جلسه 23 از 100

23

درسهای 29 تا32 کتاب 504 و درس 8ز کتاب وکب کالینز

top speaking

Speaking

upper-intermediate

گام: 8

جلسه 22 از 100

22

Talking about food

تمام حقوق برنامه تایملاین برای وبسایت talktic.ir و بهروز غفاریان محفوظ است. 1402 / 2023