09

گام

برنامه آموزشی گام نهم تایملاین:

  • شماره های تکراری (مثلا دو تا 25 داریم) یکی مربوط به داوطلبان جنرال است و دیگری برای داوطلبان آکادمیک می باشد)
  • با ریتم استاندارد: هر هفته یک گام = 3 جلسه، یعنی یک روز درمیان یک جلسه 90 الی 120 دقیقه کار و تمرین
  • با ریتم شتابان و فشرده: هر هفته دو گام = 6 جلسه یعنی هر روز 90 الی 120 دقیقه کار و تمرین
  • لطفا و حتما به ترتیب شماره جلسه ها کار شود.
آیلتس رایتینگ

Writing

upper-intermediate

گام: 9

جلسه 27 از 100

27

نکات مهم و مشترک نامه های رسمی

آیلتس رایتینگ

Writing

upper-intermediate

گام: 9

جلسه 27 از 100

27

نگارش task 1 درسهای 3 و 4

واژگان آیلتس

Vocabulary

intermediate

گام: 9

جلسه 26 از 100

26

واژگان 504 درسهای 33 تا 36 و کتاب وکب درس 9

آیلتس رایتینگ

Writing

intermediate

گام: 9

جلسه 25 از 100

25

مقدمه و آشنایی با نگارش نامه در آیلتس

آیلتس رایتینگ

Writing

upper-intermediate

گام: 9

جلسه 25 از 100

25

مقدمه ای بر academic writing task 1

تمام حقوق برنامه تایملاین برای وبسایت talktic.ir و بهروز غفاریان محفوظ است. 1402 / 2023