10

گام

برنامه آموزشی گام دهم تایملاین:

  • شماره های تکراری (مثلا دو تا 29 داریم) یکی مربوط به داوطلبان جنرال است و دیگری برای داوطلبان آکادمیک می باشد)
  • با ریتم استاندارد: هر هفته یک گام = 3 جلسه، یعنی یک روز درمیان یک جلسه 90 الی 120 دقیقه کار و تمرین
  • با ریتم شتابان و فشرده: هر هفته دو گام = 6 جلسه یعنی هر روز 90 الی 120 دقیقه کار و تمرین
  • لطفا و حتما به ترتیب شماره جلسه ها کار شود.
top speaking

Speaking

intermediate

گام: 10

جلسه 30 از 100

30

Talking about People and Their Appearance

آیلتس رایتینگ

Writing

upper-intermediate

گام: 10

جلسه 29 از 100

29

نکات مشترک نامه های غیر رسمی

آیلتس رایتینگ

Writing

intermediate

گام: 10

جلسه 29 از 100

29

جلسه سوم رایتینگ آکادمیک task 1

گرامر آیلتس

Grammar

upper-intermediate

گام: 10

جلسه 28 از 100

28

گرامر سطح بالاتر از متوسط: Modals

تمام حقوق برنامه تایملاین برای وبسایت talktic.ir و بهروز غفاریان محفوظ است. 1402 / 2023