11

گام

برنامه آموزشی گام یازدهم تایملاین:

  • شماره های تکراری (مثلا دو تا 31 داریم) یکی مربوط به داوطلبان جنرال است و دیگری برای داوطلبان آکادمیک می باشد.
  • با ریتم استاندارد: هر هفته یک گام = 3 جلسه، یعنی یک روز درمیان یک جلسه 90 الی 120 دقیقه کار و تمرین
  • با ریتم شتابان و فشرده: هر هفته دو گام = 6 جلسه یعنی هر روز 90 الی 120 دقیقه کار و تمرین
  • لطفا و حتما به ترتیب شماره جلسه ها کار شود.
آیلتس رایتینگ

Writing

intermediate

گام: 11

جلسه 33 از 100

33

نگارش آیلتس جنرال - نامه application / request

آیلتس رایتینگ

Writing

upper-intermediate

گام: 11

جلسه 33 از 100

33

نگارش نمودارهای map و process diagram

واژگان آیلتس

Vocabulary

intermediate

گام: 11

جلسه 32 از 100

32

درسهای 37 تا 40 کتاب 504 و درس 11 کتاب وکب

آیلتس رایتینگ

Writing

upper-intermediate

گام: 11

جلسه 31 از 100

31

نگارش قدم به قدم یک نامه ی شکایت complaint

آیلتس رایتینگ

Writing

upper-intermediate

گام: 11

جلسه 31 از 100

31

نگارش نمودارهای ثابت: جدول، دایره ای، ستونی

تمام حقوق برنامه تایملاین برای وبسایت talktic.ir و بهروز غفاریان محفوظ است. 1402 / 2023