13

گام

برنامه آموزشی گام سیزدهم تایملاین:

  • با ریتم استاندارد: هر هفته یک گام = 3 جلسه، یعنی یک روز درمیان یک جلسه 90 الی 120 دقیقه کار و تمرین
  • با ریتم شتابان و فشرده: هر هفته دو گام = 6 جلسه یعنی هر روز 90 الی 120 دقیقه کار و تمرین
  • لطفا و حتما به ترتیب شماره جلسه ها کار شود.
آیلتس رایتینگ

Writing

upper-intermediate

گام: 13

جلسه 40 از 100

40

نگارش مقدمه در task 2

واژگان آیلتس

Vocabulary

upper-intermediate

گام: 13

جلسه 39 از 100

39

درسهای 23 و 24 از کتاب وکب

آیلتس رایتینگ

Writing

upper-intermediate

گام: 13

جلسه 38 از 100

38

معرفی رایتینگ task 2

تمام حقوق برنامه تایملاین برای وبسایت talktic.ir و بهروز غفاریان محفوظ است. 1402 / 2023