14

گام

برنامه آموزشی گام چهاردهم تایملاین:

  • با ریتم استاندارد: هر هفته یک گام = 3 جلسه، یعنی یک روز درمیان یک جلسه 90 الی 120 دقیقه کار و تمرین
  • با ریتم شتابان و فشرده: هر هفته دو گام = 6 جلسه یعنی هر روز 90 الی 120 دقیقه کار و تمرین
  • لطفا و حتما به ترتیب شماره جلسه ها کار شود.
top speaking

Speaking

upper-intermediate

گام: 14

جلسه 43 از 100

43

بررسی cue card section in speaking

آیلتس رایتینگ

Writing

upper-intermediate

گام: 14

جلسه 42 از 100

42

بررسی مقاله های agree / disagree

گرامر آیلتس

Grammar

intermediate

گام: 14

جلسه 41 از 100

41

شکل فعل دوم

تمام حقوق برنامه تایملاین برای وبسایت talktic.ir و بهروز غفاریان محفوظ است. 1402 / 2023