16

گام

برنامه آموزشی گام شانزدهم تایملاین:

  • با ریتم استاندارد: هر هفته یک گام = 3 جلسه، یعنی یک روز درمیان یک جلسه 90 الی 120 دقیقه کار و تمرین
  • با ریتم شتابان و فشرده: هر هفته دو گام = 6 جلسه یعنی هر روز 90 الی 120 دقیقه کار و تمرین
  • لطفا و حتما به ترتیب شماره جلسه ها کار شود.
آیلتس رایتینگ

Writing

advanced

گام: 16

جلسه 51 از 100

51

نگارش پاراگراف جمع بندی شناخت فاکتورهای چهار گانه

top speaking

Speaking

upper-intermediate

گام: 16

جلسه 50 از 100

50

بررسی دو سری کیو کارد رایج در speaking

آیلتس رایتینگ

Writing

upper-intermediate

گام: 16

جلسه 49 از 100

49

بررسی سوالات advantage & disadvantage

گرامر آیلتس

Grammar

upper-intermediate

گام: 16

جلسه 48 از 100

48

جمله های شرطی

تمام حقوق برنامه تایملاین برای وبسایت talktic.ir و بهروز غفاریان محفوظ است. 1402 / 2023