25

گام

برنامه آموزشی گام بیست و پنجم تایملاین:

  • با ریتم استاندارد: هر هفته یک گام = 3 جلسه، یعنی یک روز درمیان یک جلسه 90 الی 120 دقیقه کار و تمرین
  • با ریتم شتابان و فشرده: هر هفته دو گام = 6 جلسه یعنی هر روز 90 الی 120 دقیقه کار و تمرین
  • لطفا و حتما به ترتیب شماره جلسه ها کار شود.
شنیداری آیلتس

Listening

intermediate

گام: 25

جلسه 79 از 100

79

IELTS Listening Part 1

واژگان آیلتس

Vocabulary

advanced

گام: 25

جلسه 78 از 100

78

مقدمه ای بر collocations و اهمیت آن

شنیداری آیلتس

Listening

intermediate

گام: 25

جلسه 77 از 100

77

آشنایی با بخش شنیداری آزمون آیلتس

تمام حقوق برنامه تایملاین برای وبسایت talktic.ir و بهروز غفاریان محفوظ است. 1402 / 2023