26

گام

برنامه آموزشی گام بیست و ششم تایملاین:

  • با ریتم استاندارد: هر هفته یک گام = 3 جلسه، یعنی یک روز درمیان یک جلسه 90 الی 120 دقیقه کار و تمرین
  • با ریتم شتابان و فشرده: هر هفته دو گام = 6 جلسه یعنی هر روز 90 الی 120 دقیقه کار و تمرین
  • لطفا و حتما به ترتیب شماره جلسه ها کار شود.
گرامر آیلتس

Grammar

intermediate

گام: 26

جلسه 82 از 100

82

it-clauses & which-clauses

شنیداری آیلتس

Listening

intermediate

گام: 26

جلسه 81 از 100

81

IELTS Listening Part 2

واژگان آیلتس

Vocabulary

intermediate

گام: 26

جلسه 80 از 100

80

collocations: To make & intensifiers

تمام حقوق برنامه تایملاین برای وبسایت talktic.ir و بهروز غفاریان محفوظ است. 1402 / 2023