27

گام

برنامه آموزشی گام بیست و هفتم تایملاین:

  • با ریتم استاندارد: هر هفته یک گام = 3 جلسه، یعنی یک روز درمیان یک جلسه 90 الی 120 دقیقه کار و تمرین
  • با ریتم شتابان و فشرده: هر هفته دو گام = 6 جلسه یعنی هر روز 90 الی 120 دقیقه کار و تمرین
  • لطفا و حتما به ترتیب شماره جلسه ها کار شود.
شنیداری آیلتس

Listening

intermediate

گام: 27

جلسه 85 از 100

85

IELTS listening part 4

واژگان آیلتس

Vocabulary

advanced

گام: 27

جلسه 84 از 100

84

collocations: work & occupations

شنیداری آیلتس

Listening

intermediate

گام: 27

جلسه 83 از 100

83

IELTS Listening Part 3

تمام حقوق برنامه تایملاین برای وبسایت talktic.ir و بهروز غفاریان محفوظ است. 1402 / 2023