28

گام

برنامه آموزشی گام بیست و هشتم تایملاین:

  • با ریتم استاندارد: هر هفته یک گام = 3 جلسه، یعنی یک روز درمیان یک جلسه 90 الی 120 دقیقه کار و تمرین
  • با ریتم شتابان و فشرده: هر هفته دو گام = 6 جلسه یعنی هر روز 90 الی 120 دقیقه کار و تمرین
  • لطفا و حتما به ترتیب شماره جلسه ها کار شود.
گرامر آیلتس

Grammar

advanced

گام: 28

جلسه 88 از 100

88

Nominalization in Written English

شنیداری آیلتس

Listening

intermediate

گام: 28

جلسه 87 از 100

87

تجزیه و تحلیل سوالات maps

واژگان آیلتس

Vocabulary

advanced

گام: 28

جلسه 86 از 100

86

collocations: student life & social life

تمام حقوق برنامه تایملاین برای وبسایت talktic.ir و بهروز غفاریان محفوظ است. 1402 / 2023