کتاب Collins speaking for IELTS

از کتابهای خیلی خوب اما کمی قدیمی برای آمادگی آزمون آیلتس – نوبت اول انتشار 2011

Vocabulary for IELTS – Collins

این کتاب از بهترینهای کتابهای آموزش و تمرین واژگان برای آزمون آیلتس برای نمره ی 4.5 الی 6.5 میباشد.

بسته تمرینهای ریدینگ جنرال

این کتاب ویژه داوطلبان آیلتس جنرال می باشد و دارای 4 تمرین کامل است که البته در این بسته ما فقط تمرینهای ریدینگ را جدا و ارایه کرده ایم.

پاسخ برگ رسمی آزمون آیلتس

در این جا پاسخبرگهای رسمی آزمون آیلتس را می توانید دانلود کنید. بهتر است در روزها و هفته های آخر و ماقبل آزمون، تمرینهای خود را روی این برگه های رسمی انجام دهید. Listening Answer Sheet Reading Answer Sheet Writing Answer Sheet Writing Answer Sheet_Task2

کتاب IELTS Exams 16 آکادمیک

از سری کتابهای کمبریج شامل نمونه سوالهای اصلی و رسمی آزمون آیلتس برای داوطلبان آکادمیک. این کتاب شامل 4 آزمون کامل است و در انتها پاسخنامه ی کلیدی دارد و البته متون بخش شنیداری را نیز ضمیمه کرده است. دانلود فایلهای صوتی این کتاب 

کتاب IELTS Exams 15 جنرال

از سری کتابهای کمبریج شامل نمونه سوالهای اصلی و رسمی آزمون آیلتس برای داوطلبان جنرال. این کتاب شامل 4 آزمون کامل است و در انتها پاسخنامه ی کلیدی دارد و البته متون بخش شنیداری را نیز ضمیمه کرده است. دانلود فایلهای صوتی این کتاب 

کتاب IELTS Exams 15 آکادمیک

از سری کتابهای کمبریج شامل نمونه سوالهای اصلی و رسمی آزمون آیلتس برای داوطلبان آکادمیک. این کتاب شامل 4 آزمون کامل است و در انتها پاسخنامه ی کلیدی دارد و البته متون بخش شنیداری را نیز ضمیمه کرده است. دانلود فایلهای صوتی این کتاب