بسته تمرینهای ریدینگ جنرال

این کتاب ویژه داوطلبان آیلتس جنرال می باشد و دارای 4 تمرین کامل است که البته در این بسته ما فقط تمرینهای ریدینگ را جدا و ارایه کرده ایم.

پاسخ برگ رسمی آزمون آیلتس

در این جا پاسخبرگهای رسمی آزمون آیلتس را می توانید دانلود کنید. بهتر است در روزها و هفته های آخر و ماقبل آزمون، تمرینهای خود را روی این برگه های رسمی انجام دهید. Listening Answer Sheet Reading Answer Sheet Writing Answer Sheet Writing Answer Sheet_Task2

کتاب IELTS Exams 16 آکادمیک

از سری کتابهای کمبریج شامل نمونه سوالهای اصلی و رسمی آزمون آیلتس برای داوطلبان آکادمیک. این کتاب شامل 4 آزمون کامل است و در انتها پاسخنامه ی کلیدی دارد و البته متون بخش شنیداری را نیز ضمیمه کرده است. دانلود فایلهای صوتی این کتاب 

کتاب IELTS Exams 15 جنرال

از سری کتابهای کمبریج شامل نمونه سوالهای اصلی و رسمی آزمون آیلتس برای داوطلبان جنرال. این کتاب شامل 4 آزمون کامل است و در انتها پاسخنامه ی کلیدی دارد و البته متون بخش شنیداری را نیز ضمیمه کرده است. دانلود فایلهای صوتی این کتاب 

کتاب IELTS Exams 15 آکادمیک

از سری کتابهای کمبریج شامل نمونه سوالهای اصلی و رسمی آزمون آیلتس برای داوطلبان آکادمیک. این کتاب شامل 4 آزمون کامل است و در انتها پاسخنامه ی کلیدی دارد و البته متون بخش شنیداری را نیز ضمیمه کرده است. دانلود فایلهای صوتی این کتاب 

کتاب Collocation in Use پیشرفته

Collocations یا همنشینهای واژگانی از مبحث های مهم در مهارتهای زبانی هستند که بخصوص در نگارش و گفتار به کمکهای زیادی خواهند کرد تا بتوانیم متن یا کلام صحیح تر و استاندارد تولید کنیم. اگر به نمره ی 6.5 و بالاتر در آزمون آیلتس می اندیشید، این کتاب را اکیدا توصیه میکنیم.

کتاب Cambridge IELTS Trainer

بهترین کتاب برای تمرین و تست استاندارد آیلتس است که رسما توسط انتشارات کمبریج ( ارکان رسمی ساخت آزمون آیلتس) منتشر شده. در این کتاب 6 تست کامل داریم با پاسخ تشزیحی و البته به همراه متن نوشت فایلهای صوتی. دانلود فایل های صوتی کتاب 136 مگ

کتاب Vocabulary for IELTS جلد 2

این جلد دوم از کتاب Vocabulary for IELTS که بصورت موضوعی واژگان پیشرفته را دسته بندی و ارایه کرده است.یکی از بهترین کتابهای واژگان برای آیلتس، با این ویژگی که بسیاری از مطالب و مباحث زبان عمومی را با دید موضوعی برای کاربرد در آزمونهای تحصصی مانند آیلتس مطرح می کند.